කැරම් තරග අවසන් වේ

Blog Team, Events, Inter Faculty Freshers 2017, Kavindi 0 Comments

2017 මාර්තු මස 06 වන දින කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නවක සිසුන්ගේ අන්තර් පීඨ ක‍්‍රීඩා උළලේදී ආරම්භ වූ කැරම් තරගාවලිය තෙදිනක් පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව නිමා විය. විද්‍යා පීඨය, වෛද්‍ය පීඨය, කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨය ආදී වශයෙන් සියලුම පීඨ නියෝජනය කරමින් කාන්තා හා පිරිමි යන අංශ දෙකෙන් ම තරගය පැවැත්විණි.

තෙවන දිනයේ වෛද්‍ය පීඨ සිසුන් තරගය සඳහා සහභාගී නොවීමත් සමඟ කාන්තා අංශයේ පළමු ස්ථානය විද්‍යා පීඨයට හිමි විය. එනමුදු තරගාවලිය පුරා ම ඉතා තියුණු තරගයක්ප‍්‍රතිවාදියාට ලබා දීමට විද්‍යා පීඨය සමත් විය. එසේ  ම පිරිමි අංශයෙන් ප‍්‍රථම ස්ථානය කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨයටත්, දෙවන ස්ථානය විද්‍යා පීඨයටත්, තෙවන ස්ථානය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනයටත් හිමි විය.

2017 මාර්තු මස 17 වන දින අවසාන වීමට නියමිත මෙම තරඟාවලියේ අවසාන තරග මෙම දිනවල පැවැත්වෙන අතර දැනට ලබා ගෙන ඇති සමස්ථ ලකුණු මට්ටම් අනුව ප‍්‍රථම ස්ථානය විද්‍යා පීඨයටත්, දෙවන ස්ථානය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනයටත්, තෙවන ස්ථානය කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨයටත් හිමි වී තිබේ.