අඩවි නිල දරුවෝ

මිහිමවට හුස්ම දෙන අපේ අඩවි නිල දරුවෝ

හරිත වර්ණයෙන් හැඩවුණු ගහකොළ, පොළෝ තළය මතින් ගලන ජලධාරා, තෙරක් නොපෙනෙන මහා සාගරය, කඳු ශීඛර වලින් සමන්විත සශ්‍රීක ප්‍රදේශ, කනට මිහිරි නාද රටා මවන නේක වර්ණ පක්ෂීන්, ජෛවවිවිධත්වයෙන් අනූන වනාන්තර සහ ඔබ මොබ සැරිසරන සතා සිවුපාවුන් ආදී ස්වභාවික සුන්දරත්වයෙන් අනූන අපගේ සිරිලක් දිවයින ඉන්දියන් සාගරයෙන් වටවුණු පුංචි පාරාදීසයක් වැනිය. එය Read more…