අලුත් ඇපල් ගෙඩිය.

Share

මේ තමයි ඇපල් සමාගම විසින් නිපදවු අළුත්ම උපාංගය.. හැබැයි මේක ආවෙ ගිය අවුරුද්දේ.. දැන් මේක ලංකාවෙ අපටත් Future world හරහා මිලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේක ගන්න නම් $2,800 වත් වෙනවා. ඒ කියන්න ලංකාවෙ මුදලින් මේ වගේ සියගුණයකත් වැඩි. මේ Desktop පරිගණකය හැඩයෙන් පොඩි, භාවිතය පහසුයි ඒ නිසා ලොකු ඉඩක් අවශ්‍ය කරන්නේත් නෑ.. 3.7GHz quad-core Xeon processor
ත් 12GB of RAM, dual FirePro D300 graphics , සහ 256GB SSD සහිත පරිගණකයක් රු 500 000කට වගෙ මිලයට ගන්න පුළුවන්. එමෙන්ම 6-core CPU, dual FirePro D500s,  සහ 16GB of RAM සහිත පරිගණකයක් රු 600 000 කට මිලයට ගත හැකියි. මෙහි Mac OS X යන මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් සමන්විතයි සමන්විතයි…

  • 3.7 GHz Quad-Core Intel Xeon E5 processor
  • 16GB 1897 MHz DDR3 RAM
  • Dual AMD FirePro D300 graphics cards with 2GB of RAM each
  • 256GB SSD
  • 6 Thunderbolt 2.0 Ports, 4 USB 3.0
  • 802.11ac + Bluetooth 4.0
  • MSRP: $2,999

 

New-Apple-Mac-Pro

Mac-Pro-5

apple
apple

screen-shot-2013-12-19-at-08-19-50

2013 Apple Mac Pro watch here