වෙසඟේ අරුත සොයා

Share

ගනදුර අවිදු රජයන වර අතර දදුන්

බිහි වී ලොවට අග්‍ර වූ දෙටු වූ දම් රජුන්

අදටත් සුවඳ විහිදන රුකකි සඳුන්

සිරිමත් උපත සිදු වූ දින අද ය උතුම්

සැපයක් නො මැති ලෞකික හිස් අහස් කුස

දුක ම උරුම කොට උපදින සත්ත්වයෝ දැක

මුල මැද අගට නිති සම වැදී සිත

අත් කර ගති බෝසතාණෝ උත්තම බුදු බව ම

විඳ ගැරහුම් නෙක පිරිපත වළඳා

පාදා නිවන් මග බාධක බිඳ දා

කරුණා මෙත් ගුණය සත වෙත පතුරා

අප බෝසතාණෝ පරිණිර්වාණය දුටුවා

නීල පීත ලෝහිත කුසුම් පුල් දැවටේ

සීල සමාධිය දස අත පැතිරේ

තෙමඟුල් අසිරියෙන් ලෝ සත නැහැවේ

සාදු ! සාදු !! පින්සර මුවඟින් විසිරේ

නේක නේක සිතුවිලි එකිනෙකට ගැටී

සිටියත් ඉසුරු සොයමින් තරඟයට වැටී

අන් අය හට පෙනෙන්නට පින් කෙරුමට කැමති

පිරිස් අප අතර අද නො අඩුව ම සිටී

පින්වත් සාදු ජනයනි මිරිඟුවේ නටන

විය සිදුරෙන් දුබල ව ලෝකය බලන

සුපතළ දහම් දිවයින උඩු යටි කුරු ව

පෙරළී නැසෙන කළ මුනිවත රකිනව ද?

පව් පින් අනුව ඉදිවෙන බව සසර මග

පහදයි සවන දැවටෙන දහම් පද නිතින

නික්මෙන දිනෙක මේ කුණු කය සමඟ ලැග

ගෙන යන්නේ කළ හොඳ – නරක වග දැන ගනු සොඳින

Image courtesy :  http://2.bp.blogspot.com/-tRE5xAxRov4/U2xSsXvhwAI/AAAAAAAAE9I/-V-pTkUPCIU/s1600/vesak+Festival+-+Sri+lanka+6.jpg

 
Tagged :