රාවණ මහරජු උඩුගුවන ආක්‍රමණය කළ දා

ශ්‍රී ලාංකික අභ්‍යවකාශ හා තාරකා විද්‍යාවේ ඉතිහාසය වසර 5000 ක් තරම් ඈතට දිවයන්නකි. ලිඛිත සාක්ෂි හමු ... Read more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේ ද?-5

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණයේදි පාදක කරගත යුතු සාධක පිළිබඳව මෙම ලිපියේ දී අනාවරණය කරන අතරම, ඒ අනුව ... Read more