අලුත් වුණු අවුරුද්ද

Share

හිරු කුමරුන් එබී බලා

ඉඟි බිඟි පෑවට…

එරබදු මල් සිඟිත්තියන්

නෑ අද යායට…

කොවුලන් රස උතුරන ගී

ගැයුවේ නැතුවට…

අවුරුදු ඇවිදින් රහසෙම

අපෙ ගම්මැද්දට…

 

උස් තාප්පවල් ඇතුළේ

හිඳ අවුරුද්දට…

කැවිලි පිඟන් එහෙ මෙහෙ වෙයි

නැකැත් වෙලාවට…

රබන් සුරල් හඬ රැව් දී

නෑසේ ඈතට…

අවුරුදු සිරි වෙනද වගේ

නෑ ගම්මානෙට…

 

ඔංචිල්ලා පාලුයි අද

කෙල්ලන් නැතුවට…

අවුරුදු කුමරියො පොරකයි

මනාප තරගෙට…

ගමේ ගැටවු කෙළි සෙල්ලම්

අමතක කෙරුවට…

රූප පෙට්ටියේ දවසෙම උන්

හරි හරියට…

 

ගත්ත ඇඳුම් සාප්පුවල

පොර කා තරගෙට…

ඇඳගෙන නෑගම් යනවා

දවසට දෙකකට…

පරණ තරහ අමතක

කෙරුවොත් අවුරුද්දට…

සුබ වෙයි කාටත් අවුරුදු

කිරි ඉතිරෙන්නට…

 

බත බුලතින් ගුණ දහමින්

දිවි සරු වෙන්නට…

ලෙඩ දුක් වියවුල් බාධක

දුරුවී යන්නට…

සාමය සමගිය දස අත

ඉතිරී යන්නට…

හැමටම ආසිරි වේවා

නව අවුරුද්දට…!

 

Image Credit: http://www.tourslanka.com/sinhala-and-tamil-new-year/

 

 
Tagged :