නොමළ මලක්

Share

දහසක් මල් විකසිත වන              හිමිදිරියේ

පාසල් යන්නට හනිකට ලක ලැහැස්ති වුණේ

වමතේ පොත් මිටියයි දකුණත කුඩේ ගෙනේ

මව්පියන් වැඳ හනික කඩුල්ල පැන දිව ගියේ

 

කලබලේ නිසා පොත් ටික බිම  වැටුණා

නැමී අහුලන්නට මඳක් ඈ නතර    වුණා

නරුම රැලක් ඇවිදින් ඈ වටකර  ගත්තා

එපා කියද්දී බලෙන් ම කැලයට    ඇද්දා

 

ඈ දැඟලුවා පොරබැන්දා ඒ මේ අත පෙරළුණා

ඇගේ කට වැසුණා සියුම් හඬ දුර       නෑසුණා

කෙසේ හෝ බේරෙන්නට තනිව ම සටන් කළා

නමුත් දෛවය සරදම් කළා සුසුම් වා තලේ ගසා ගියා

 

පොත් පත් ටික සී සී කඩ         විසිර ගියා

සුදු ගවුම කෑලි කෑලි වලට          ඉරී ගියා

විකසිත මලේ පෙති තැලී        පොඩිවුණා

මල පර වී ගොස් නිකම්ම අහකට විසිවුණා

 

පැයකි දෙකකි වාගේ මෙලෙස     ගතවුණේ

නැගිට යන්නට නැත ඇයට      ඉඩ ලැබුණේ

ජීවත් වෙන්නයි ඈ සටන්                  කළේ

ලොකු ගල් ගෙඩිය හිස පුපුරා දෙකඩ  කළේ

 

අනේ අපොයි කිමදෝ මේ සිද්ධ          වුණේ

ගම්මුන්ගේ විලාපයයි සැම තැනක ම  ඇසුණේ

බැස යන හිරු මළ මුහුදේ සැඟව          ගියේ

නොමළ මලක් පෙති අකුලා නික්ම      ගියේ

 

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3HBrecz

 
Tagged : / /