නිර්මල බුදු දහම ලක්දිවට උරුම වුණු පොසොන් පොහොය බැති සිතින් සමරමු

එදා පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයකි.

'තිස්ස, තිස්ස'

මිස්සක ... Read more

අධ්‍යාපනය මතින් නව ලෝකයක් කරා…

'අධ්‍යාපනය' යන වදනෙන් සරලව ම අදහස් වන්නේ යම් දෙයක් ඉගෙන ගැනීම යි. මව් කුස පිළිසිඳ ... Read more