කැදැල්ල රැකගන්න රජුනි !!

"මගේ වේලපත්කඩේ කියවුණු කතාව... නෑ,නෑ,, කොහෙත්ම වෙන්න දෙන්න බෑ.මට කෙසේවෙතත්, මේ පොඩි උන් දෙන්නා.." ලංකා ... Read more
Tagged : / /

වියෝවුණු හිමියන් වෙත…..

"තුම්මාසෙ දානෙ වැඩකටයුතුත් ඉවරවෙලා,බොහොම අමාරුවෙන් හිත හදාගෙන ඉන්නකොට තමයි, එක පාරටම හිත පාරගෙන, ... Read more
Tagged : / /

ආයු බොහෝ විස්සයි විස්ස !!

මාස දොළහක්, තවත් විදියකට කීවොත්  සති පනස් දෙකක්, එහෙමත් නැතිනම් දවස් තුන්සිය හැටස් පහක් ගතවෙලා ... Read more
Tagged : / /