ගාඩි ළඳට, හාමු මහත්තයගෙන් පිළිතුරක්

රූප සොබාවට නොවෙයි වසඟ උනෙ හිතේ හයිය වෙහෙසන නුඹට යි ගාඩි ළඳක් නොව උඹ මගෙ පපුතුර දිවි එළි දල්වන ... Read more

සමනලියක් අයිති වෙන්නෙ සුන්දර මලකටලු

කහ සමනලියක් වගේ නුඹත් මල් වත්තට ආපු මලින් මලට ඉගිල ගිහින් රොන් උරාන බීපු අත්තටුවල චිත්‍ර ... Read more
Tagged : /