එදා හෙළදිව අවුරුදු අසිරිය

පැරණි ලක්දිව ගමක් තවත් ගමකින් වෙන් වුණේ ස්වභාවික පාරිසරික සීමා මායිම්වලිනි. ගංගා, ... Read more

මනෝ විද්‍යාත්මකව කෙනෙක්ව ආදරයට පොළඹවා ගත හැකි ද?

ඔබත් ආදරයක් හොයන කෙනෙක් ද? එසේත් නැති නම් ඔබගේ සිත් ගත් තැනැත්තා හෝ තැනැත්තිය තවමත් ... Read more