මනෝ විද්‍යාත්මකව කෙනෙක්ව ආදරයට පොළඹවා ගත හැකි ද?

ඔබත් ආදරයක් හොයන කෙනෙක් ද? එසේත් නැති නම් ඔබගේ සිත් ගත් තැනැත්තා හෝ තැනැත්තිය තවමත් ... Read more

ඔබත් සැබෑ ආදරවන්තයෙක් ද / ආදරවන්තියක් ද…?

සිහින ලෝකයෙන් ආදරයක් සෙවීම          මේ ඇබැද්දිය වෙන්නෙ නම් ආදර කතා අඩංගු නවකතා සහ ... Read more
Tagged : / /