‘සර්පයෙකු මැරීම’ ඔබේ අවසාන විකල්පය විය යුත්තේ ඇයි?

සර්පයන් පිළිබඳව සමාජයේ බොහෝ දෙනෙකුගේ ආකල්පය බොහෝ විට බියජනක, භයානක සහ ජුගුප්ත්සාජනක සත්ත්ව ... Read more

නීතියේ දෙවඟනට නොපෙනෙනා කඳුළක්

නඩුවාර හත අටක් ඇදෙන අවනඩුවක් කිරි දරුවෝ ඉන ගහන් අම්මලා හැඬුවත් නීතියේ දෙවඟනට නොපෙනෙනා ... Read more
Tagged :

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස ඔබේ වගකීම…

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගැටුමක සිදුවීමක් ගැන තලු මරමින් මාධ්‍ය කතා කරන පසුබිමක මේ ලිපිය ... Read more