නුඹ මගේ වෙනවාද

Share

දඟකාරකම් පිරුණ

නුඹේ සුරතල් මුහුණ

ආදරෙන් සිපගන්න

සිතක් ඇත මග බලන

 

තරවටුව නොඉවසන

හිතුවක්කාරකම

තවමත් නුඹ ගාව

එලෙසින්ම ඇති නේද

 

දවස වැඩ නිමා කර

පියමනින හැමදාක

දිව විත් මා ලඟට

තුරුලු වූ සැටි නිතර

 

සිහිගැන්වෙයි අදත්

ඒ සොඳුරු මිතුරුදම

යළිත් මතු යම් දිනෙක

නුඹ මගේ වෙනවාද

 

Photo credits – Thilanka Wickramasinghe

 
Tagged : /