ලේ කිරි කඳුළු…..

Share

ඉමක් කොනක් නොපෙනෙන මේ භව කතරේ

දිය බිඳක් සොයා ඇවිද ගියේ නිසොල්මනේ

විටෙක මුලා වූවත් දැක මිරිඟු රුවේ

කෙම්බිම වෙත කැඳවූයේ ඔබයි පුතේ

 

ඔහේ ඇවිද ගිය පා යුග දෙක මැදට

ඔබේ සිඟිති පා පොඩි එක්වූ කලට

මැවූ රටා දෑඟිලි අල්ලා තදට

රැඳී තිබේ මා හද තුළ නොමැකෙන්ට

 

එහෙට මෙහෙට දුව පනිමින් නිබඳවම

උල්කරමින් සුරතල් මුව හරි හැඩට

කැකුළු වචන සිනහා මල් වරුසාව

ඇද හැලෙන්නෙ කැන්දවමින් සිරියාව

 

ආදර මල් කැකුළු නිබඳ පුබුදුවන

ලොවම එළිය කරනා බෝසත් පුතුට

මායාමවු වන්නට නැත පින්මහිම

ප්‍රජාපතිය වී සැනසෙමි මගෙ පුතුට

 

Written By : Sajini Vindula

Image Courtesy : https://bit.ly/31DasVh

 
Tagged : / / /