බිඳුණු පෙම් සිහිනය

Share

රාගික දෙනුවන්

ප්‍රේමෙන් මත් කළ

සොඳුරු සිත්තරාවී

මුළු ලොව ම මගේ බව

හැඟවූයේ නුඹ

සුන්දර සඳසාවී

 

නුඹේ සොඳුරු රුව

නෙත් ගත් හැම සඳ

ප්‍රේම හැඟුම් දලුලයි

සසර පුරා රැඳි

පිවිතුරු ප්‍රේමය

නුඹේ ම බව හඟවයි

 

ළා රතු දෙතොලින්

පැවසූයේ නුඹ

අන් සතු මලක් බවයි

නුඹට හොරා මගෙ

බිඳුණු සිහිනයෙන්

වැටුණේ කඳුළු කැටයි

 

සිහින මැදුර තුළ

ප්‍රේමෙන් මත් වෙමි

නුඹ නොලැබුණත් මම

නුඹේ නුරාවත

තුටින් බලන්නෙමි

ප්‍රේමයෙ අරුත දැන

 

Written By Pasindu Manod

Image Courtesy: https://cutt.ly/ig892ut

 
Tagged : / / /