මට බැරිද

Share

වස්සාන කාර්තුවක

මට එන්න බැරිද

ඔයත් එක්ක

හුළඟත් එක්ක ම

පියාඹලා යන්න,

 

එතකොට අපිට පුළුවන්

මුහුද මැද්දෙන්

පියාඹන ගමන් එකට හුස්ම ගන්න

හුළඟ සැර වුණු වෙලාවට,

පියාඹන්න බැරි තරමට ම

තටුවලට මහන්සි දැනුණු වෙලාවක

එකට විවේක ගන්න…

 

ගිම්හාන කාර්තුවක

පිපෙන්න බැරිද මට

ඔයත් එක්ක ම

සූරියකාන්ත මලක් වෙලා

ඔයාට එහා පැත්තෙ ම,

 

එතකොට අපිට පුළුවන්

පායන බහින ඉර දිහා බලාගෙන

ඒ මැද්දෙන් හිනා වෙන්න

ඊට විරුද්ධ පැත්තෙන්

පායන අඩ හඳවල් දිහා බලාගෙන

එකට අඬන්න…

 

ඒ අතරතුර

අසීමාන්තික අහස් ගැබ ඇතුළෙ

සීමාවක හිර වෙච්ච

ඒත් මුළු සක්වලක් අසීමාන්තික ව

ලස්සන කරවන

අව අටවක ඉඳන් පුර පසළොස්වක වෙනකන්

ආයෙමත් පිරෙන ආයෙමත් අඩුවෙන

හඳ දිහා බලාගෙන

අපේ ජීවිතෙත් ඒ වගේ

පිරි පිරී ආයෙමත් අඩුවෙන

හැටි මතක් කරන්න…

 

දරාගන්න බැරි සීමාවන්

උහුලන්න,

අඩු වැඩි වෙන තැන්

සමබර කරන්න,

මොකද, අඩු වැඩි තැන් මැද්දෙන්

තනියම හති වැටි වැටී

යන කෙටි ගමනකට වඩා,

එකතු වෙලා යන දුර ගමන

මහන්සි උනත්

හරි ලස්සන හින්දා…

 

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3VPzZnG

 

 

 
Tagged : / /