වෙනස නුඹටත් හිමි

 

තරු පොකුරු පිරිවරා
රැය පහන් වන තුරා
තුටින් හරසර පුදා
වෙසෙයි ගුවනත අරා

වෙනසකට උරණ වී
නුඹට සැම පෙම් බඳී
අසීමිත හැඟුමෙනි
කවි ගී ද ලියැවුණි

අමාවක කුළුණෙහි
නුඹ අසිරි නොම දකී
අහස් කුස අඳුරෙහි
හෙලා නුඹ නික්මුණි

පුරපසට පෙළගැහී
වැඩෙන දිවි තිර නැතී
වෙනස නුඹටත් හිමි
නොවෙද සඳ දෙව්දුනි

Image Courtesy – https://bit.ly/2HadXI9

Tagged : /