සොඳුරු අතීතය..

Share

අහම්බෙන් ගෙයි තිබුනු රූප පොත           බලනවිට
හුරුබුහුටි සිනාපිපි මුහුණු ටික දකින              කොට
මතක පිටු පෙරලුණිය පෙර වසර             ගණනකට
හිත ගිහින් නැවතුණේ සොදුරු ඒ               අතීතෙට

ඉස්කෝලේ නිවාඩුවේ අපි සැවොම එකට        හිද
ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කලේ මහගෙදර වත්ත          මැද
ගස් කැචුයි එහා වත්තයි අවුට් වුණා              නෙද
පාලුවට ගිහින් උන් නැතුව මහවත්ත               අද

ජීවත්ව හිටියනම් රොබින් මැරියන්                අදත්
උන් කියයි පුංචි අපි කරපු සෙල්ලම්              පුවත්
ඉඟි පෑව මල්කුමාරිය වුණේ ඇය                  බවත්
මල්කුමාරයා පමණයි දන්නේ එය                තවත්

වාසනා කැන්දමින් අවුරුද්ද ලබන               කොට
එක්වුණේ හැමදෙනම මහගෙදර වහල              යට
සිනා පිරි කතා බහ ගෙයි පුරා හතර                  වට
තාම අනෙ ඇහෙනවා වගෙයි මට               හීනිවට

ගස් මාරු අච්චාරු ගිනි අත්ත විටින්                  විට
හැංඟුණේ සෙල්ලමට කුස්සියේ මේසෙ              යට
ඉරි ඇන්ද පිලිවෙලට නොවෙද පැන ගියෙ       බට්ට
තවත් මොන සාක්කිද ඒ තිබුණ                  බැඳීමට

එහෙම හිටි උන් එදා කොහේ හෝ             ගිහිල්ලද
එකුදු ඒ පොඩි එකෙක් පෙනෙන්නට නෑනේ        අද
ආයේ එක සැරයකට යන්න ඇත්නම්               ඇවිද
සිතුණි ඒ මතකයෙහි සැරිසරන                   අතරමැද

 

Written by :  Ravini Wijayasinghe

Image courtesy: https://images.app.goo.gl/AsgEQZGRUyH5jWXs9 

 

 

 
Tagged :