නත්තලේ අරුත සොයා

Share

කඳු නිම් වළලු අභියස

උඳුවප් සීතලට ගුලි වී

නෙක තුරු වදුලු අතරේ

තවත් සිටිනු කිම ?

යමු ද නත්තල් සෙයිලමට ?

දෙවිඳුන් රජිඳුන් දිළිඳුන් එක් කළ

සමිඳුගේ සිරිමත් උපත සමරන

නත්තලේ අරුත සොයා

 

ජනී ජනයා රැස් කකා – රැගෙන යන්නට සිත් යොමා

නත්තලත් ළඟ එන නිසා – වැඩි ලංසුවට මා ගෙන ගියා

 

නේක විදුලි බුබුළින් වට වී

තෑගි සැරසිලි දෝත දරන්

සාමයේ ඉරබටු තරුව හිස දරා

මැද සාලයේ

උජාරුවෙන් වැජඹුනා මම

 

මුලු ලොව එකලු කළ ඒ උතුම් දිනයේ

සාද සැණකෙළිවලින් ඔද වැඩී

පැළඳ සරුව පිත්තල

ගිල නේක රස බොජුන්

මත් වී සුරා සොඬුන් ලෙද

මෙය නොවෙයි සැබෑ නත්තල

මේ නම් කිනම් අරුතක් ද ?

 

සැණකෙළි නිම වී

දින දින ගත වී

සාද තෙපුල් බස් මැකී

ගීතිකා හඬ ද වියැකී

සැරසිලි පසෙකලා – උජාරුව බිම තබා

සාමයේ පණිවුඩය අතු පතර නිති දරන්

දැන් යන්නට වෙයි නැවත

වැඩි ලංසුවට විකිණුන

නත්තල් සෙයිලමට නොව

“කසල ගොඩට”

මේ වියළුණු කුණු කය රැගෙන

 

නත්තල අරුත්බරව සමරමු ! ඔබ සැමට සාමය සතුට රජයන සුබ නත්තලක් වේවා !

 

Image courtesy : http://2.bp.blogspot.com/-4i-t1pQzSHI/UL-GazflrfI/AAAAAAAACIA/iZW674Wb06o/s1600/tree_christmas2012_bleecker_2.JPG

 

 
Tagged :