ප්‍රේමයේ නගරය

Share

හිරු සැඟ ව යන මොහොතක
අඳුර හා දොඩමළු වූ
සෙංකඩගල
සවනත ම අඟුළු ලා,
අහසත් හඬා වැළපෙන හවසක
රොබරෝසියන් මලින් පිරි,
වැව රවුම අබියස…
ගිනිගෙන දැවුණු හදවත්
වැහිබිඳු අතර පෙම්වත් ව
ප්‍රේමයට අබිසෙස් කැන්දූ
ප්‍රේමණීය හෝරාවක…
වැව පාමුල විඳි
තිත්ත කෝපි උගුරක
ලෙන්ගතුබව හමුවේ…
නිමේෂයකට අතරමං ව ගිය
හදක විකසිත වූ සිතුවිල්ල,
“නුවර ලස්සන ම වැස්සට !”

 

Image link: https://bit.ly/3vN9pjq

 

 
Tagged : /