විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අයදුම් කරන්නේ කොහොමද? (How to apply for Higher studies – prepare your passport)

ලංකාවේ කිනම් හෝ විශ්වවිද්‍යාලයක අවුරුදු 3ක් හෝ 4ක් අධ්‍යාපනය හදාරා ඉන්පසු අප ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ හොඳ රැකියාවක් ලබා ගැනීම හෝ උසස්

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවන මකුළුවන් “මාරාන්තික විෂ‍ සහිත” ද?

මකුළුවන් යනු ලොව සෑම පරිසර පද්ධතියක ම ජීවත් වන සතුන් කොටසකි. නිවස තුල, ගෙවත්තේ, වනාන්තරවල පමණක් නොව දිය යට මෙන්ම කාන්තාරවල පවා ජීවත්වීමට

තව ස්වල්ප වේලාවකින් මහනුවර සහ බදුල්ල බලා පිටත් වේ

ස්ථානය කොටුව දුම්රිය පොළ වේලාව රාත්‍රී අටයි තුන්වන වේදිකාවේ නවතා ඇති ශීඝ්‍රගාමී රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය රාත්‍රී අටට මහනුවර සහ බදුල්ල බලා පිටත්

Drake සමීකරණය

අපට පිටතින් විශ්වයේ බුද්ධිමත් ජීවයක් පවතී ද? මේ තාරකා විද්‍යාව පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන බොහෝ අය තුල ඇති ගැට‍ළුවක්. මොහොතකට සිතන්න පිළිතුර ඔව්