ඡායාරූපකරණය නම් වුනු අරුම කලාවේ ඉතිහාසය ගොඩ නැගුනු හැටි…

නිශ්චල කැමරාව යනු එක් කාලයකදී එක් මිනිසෙක් විසින් කරන ලද පර්යේෂණ වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහිවූවක් නොව බොහෝ දෙනෙකු විසින් විවිධ කාලවල කරන

ආරුක්කු නවය හා දෙමෝදර රේල් ගැටයේ ඇත්ත කතාව

1893දි හපුතලේටත් 1894දි බණ්ඩාරවෙලටත් පැමිණෙන දුම්රිය මාර්ග තැනීමේ කටයුතු ඇල්ල දුම්රිය ස්ථානය පසු කර ටික දුරක් යන විට වංගුවක් සමඟ පාලමක් දැමීමට

මොකක්ද මේ Least Squares Fitting Method…???

Physics practical වලදි section 3 ලියද්දි ළමයින්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නෙ තමයි, error calculations හරියට කරන එකයි, සුදුසුම විදිහට ප්‍රස්ථාර අඳින්නෙ කොහොමද කියන එකයි, ප්‍රස්ථාරයෙන් හරියට අනුක්‍රමණය