ඉසුරුමුණිය නුරාවත

ඔයා විශ්වාස කරන එකක් නෑ මේ කිව්වට! "තිසා වැවෙන් නාලා පිරිසිදු වෙලා, රන්මසු උයනෙ සැතපිලා විවේක ... Read more

සාලිය අසෝකමාලා පරිත්‍යාගය

සිංහල රාජාවලියේ එන පුදුමාකාරම කැපකිරීම නැතිනම් පරිත්‍යාගය. හරිම ලස්සනයි. හරිම ... Read more
Tagged : / /

දස්කොන් ප්‍රමිලා විලාපය

මහනුවර යුගයෙ පැවතිච්ච සුන්දර හැබැයි අසම්මත ආදර කතාවක්. කෙළවර දරාගන්න බැරි දුකක් ... Read more
Tagged : / / /