සසිරිමත් නව වසරට සුබාසිරි වේවා!

වෙනත් වසරවල මෙන් ආන්දෝලනාත්මක ව අවුරුදු සිරි සැමරුමට සැරසෙන අවුරුද්දක් නොවන නමුත්, ... Read more

යටත්විජිතකරණය හමුවේ සරණාගතයාගේ ඉරණම ලියූ නිහඬ පන්හිඳ

ඇඩම් ස්මිත් මහත්මා සුපුරුදු පරිදි නොබෙල් ත්‍යාගලාභීන් පුද්ගලික ව ... Read more

කිරුළු නොපළන් අසහාය අපරාජිත පරාජිතයා

ඔහු නමින් සියවසේ විශිෂ්ටත ම පරාජිතයා ලෙසින් විරුදාවලිය ලත් රණතුංග කරුණානන්දයන් ය. ... Read more

තේමා විරහිත වදනට සිත් රිසි වාරුවක්

නෙත් සෙවූ ඔබේ රුව හිත් කොනක සැඟවිලා... සිත සෙවූ පෙම් හැඟුම සිත් රැසක තනි වෙලා... දුර ගෙවූ සුසුම් ... Read more
Tagged : / /

සුපින්බර වෙසඟෙහි මෙත්සිත් සිහිවැනුම

බුද්ධශූන්‍ය කල්ප සහසක් අතික්‍රමණය කරමින් සපැමිණි බුද්ධෝත්පාද කාලයක, ක්ෂණ සම්පත්තිය ඇසුරු ... Read more