ශාක විද්‍යා සංගමයෙන් ආරාධිත දේශණයක්

ශාක විද්‍යා සංගමය මඟින් වාර්ශිකව පවත්වනු ලබන ආරාධිත දේශණ මාලා වැඩසටහනේ 2014 වසරේ පළමු දේශණය ලබන ... Read more

ශාක විද්‍යා සංගමයේ ශ්‍රමදානය අවලංගු කෙරේ.

හෙට දිනයේ එනම් මාර්තු මස 22 වනදා සෙනසුරාදා  ශාක විද්‍යා අංශයේ (Department of Plant sciences) දී පවත්වන්නට නියමිතව ... Read more

පළමු වසරේ සිසුන්ගේ වාණි විළා ( வாணி விழா ) උත්සවය

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පළමු වසර සිසුහු පසු ගිය 2013-11-07 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින සාර්ථක ලෙස 'වාණි ... Read more