ගුරුමෑණිවරුන්ට ගුරුපියවරුන්ට උපහාරයක් ම වේවා !

ගුරු සේවය සදාකල් පිදේවා, ගෞරව බුහුමානයට පාත්‍ර වේවා !   වරද දුටු තැන පෙන්නුවා යළි යළිත් ... Read more
Tagged : / /

පූදින මල් කැකුළුවල ළමා ලෝකය තුරුණු ඇසින්…

පුංචි කාලෙ අපේ ලෝක ළමා දිනය බැඳුණෙ අකුරු කරපු ඉස්කෝලෙ එක්ක. රස ම රස අයිස්ක්‍රීමක් කන ... Read more

ලක්බිම රනින් පිදූ දිරිය ක්‍රීඩා විරුවා

සිය රටෙහි ජාතික ධජය පෙරටු කරගෙන, සිය ක්‍රීඩා සගයන් සමඟින් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා භූමියට ... Read more