නවකයන්ගේ පැසිපන්දු තරඟාවලියේ උණුසුම…

වර්ෂ 1891 දී ජේම්ස් නයිස්මිත් නැමති ඇමරිකානු පුද්ගලයා ප්‍රථම වරට පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව ... Read more

කොළඹ සරසවියේ “Freshers” 2018 ට නවක අපි!!!

ජීවිතය යනු ඉගෙනීම ම පමණක් යන මානසිකත්වයෙන් වසර දෙක තුනක් තිස්සේ අමතර පන්ති තුළ සැරිසැරූ අප, අද ... Read more