මුළු රෑ පුරා ගැයෙන හින්දී ගීයක මිහිර 08

පසුගිය ජනවාරි 31 වන දා රාත්‍රියේ හින්දී සිනමාවේ දීර්ඝ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන Filmfare හින්දී චිත්‍රපට ... Read more

Locha E Ulfat – ආදරයේ අවුල ගැන ගීයකින් 07

කරදර බාධා හුඟක් තිබුනා ඉතින් බ්ලොග් එකට නිර්මාණයක් එකතු කර ගන්න විදිහක් නැතුව .. ඒත් හදිසියේම උන ... Read more

(ගින්තියාං) ගණින ඉලක්කම් හින්දියෙන් – පාඩම 06

නමස්තේ! හින්දී ඉලක්කම් ගණන් කරන එක තරමක් අසීරු කාර්යයක් , මොකද සිංහල , ඉංග්‍රීසි වගේ රටාවක් නෑ . මේක ... Read more

රිදී තිරයෙන් සැඟව ගිය හින්දී ගීයක් 05

කෙටි විරාමයක කාල පරාසයකට පස්සේ මම මේ ඔයාලව හමු වෙන්න හිතුවේ ලස්සන හින්දී ගීයක් අරගෙන යි. ඔය ... Read more

ගෙවී ගිය වැලන්ටයින් සතියේ හින්දී පාඩම 04

කෑසේ හෝ යාරෝ...? සබ් කුඡ් ඨීක් තෝ චල් රහා හේ කි මෑ සෝච් රහා හූං! කොහොමද යාලුවනේ? හැම දේම හොඳින් යනවා ... Read more