සංචාරක ව්‍යාපාරය ධන උල්පතක් ද?

විදේශිකයන් අප රටට සංචාරය කළේ ඈත අතීතයේ සිට ය. ඉබන්බතූතා, මාර්කො පෝලො, පාහියන් හිමි වැනි ... Read more

නූතන මානව සම්භවයට නව ප්‍රවේශයක්

නූතන මානවයාගේ සම්භවය කවදා, කෙසේ සිදු වූයේ ද යන්න බොහෝ දෙනා අතර මතවාදයට තුඩුදුන් ... Read more

Tagged :