விண்வெளி ஆய்வு (பகுதி -2)/ අභ්‍යාවකාශ යුගයෙන් බිදක්-2

மே 14,1973: அமெரிக்காவினால்  விண்வெளி ஆய்வு கூடம் விண்வெளி சுற்றுப்பாதையில் ... Read more

Tagged :

விண்வெளி ஆய்வு (பகுதி -1)/අභ්‍යාවකාශ යුගයෙන් බිදක්-1

விண்வெளி ஆய்வு என்பது வானவியல் மற்றும் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தைப் பிரயோகித்து ... Read more

தமிழன்னை மைந்தனாய்……!

காரிருள்  சூழ்  கலியுகத்தில் ஓரொலியாம்  தமிழன்னை அறியாயோ  மானிடமே!  அவையறியும் அற்பன் ... Read more