සියවස් පුරන කොළොම්තොට විදු පීඨය…

“පුතා කැමති ලොකු වෙලා Doctor කෙනෙක් වෙන්න ද? Engineer කෙනෙක් වෙන්න ද?”

Read more

ඈ අම්මා නම් වන්නී ය..

ඔබ අප දිවි ගෙවන ලෝක ධාතුව තුළ "අම්මා" තරම් ආදරයෙන්, සෙනෙහසෙන් කට පුරා හඬ ගා කියන්නට හැකි තවත් ... Read more

සොයුරු දම් බැඳ තබමු පියවර…

ගෙවුණි දින සති සිහින දකිමින වරම් දිනනට සොඳුරු සරසවි සඵල වුණි පැතු ලෙසින් සැම හද පහස ලැබ අද පුරයෙ ... Read more

තියුණු තරග මැද SLUG හොකී පිටිය උණුසුම් වෙයි.

එකම කිරුළක බලාපොරොත්තුවෙන් රොද බැඳුණු ශ්‍රී ලාංකේය සරසවි විද්‍යාර්ථීන්ගේ මහා කෙළි ... Read more

Tagged : / /

සරසවි කරලියේ මහා කෙළි මංගල්‍යය ඇරඹෙයි…

ඔද තෙද එඩි බල පානා සොහොයුරු දම් පොබ කරනා රොද බැඳ කිතුගොස නගනා පිළිමල් බල බිඳ දමනා සැම ... Read more

නව ශූරයින් බිහිකළ නවකයන්ගෙ වොලිබෝල් ශූරතාවය

කොළඹ සරසවි කෝඩුකාරයින්ගේ නවක කෙළි වසන්තය දිනෙන් දින උණුසුම් වෙමින් පවතින අතර ඒ අනුව ... Read more