මානවයාගේ අනාගත බලශක්ති විසඳුම : ඩයිසන් ගෝලය

මානව වර්ගයා පසුගිය සියවසේ සිට සීඝ්‍ර භෞතික දියුණුවක් ලබා ඇති බව මානව පරිණාමය දෙස ... Read more

Tagged :

අසහාය විද්වතා – ස්ටීවන් හෝකින්ස්

පෙර දින ලෝකයටම මහත් බුද්ධිමය හිස්තැනක් ඇති කරමින් ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් විද්වතාට පසු ... Read more

1 4 5 6