පරෙවියා ඉගෙන ගන්නෙත් ළදරුවන් වගේමද?

Iowa සරසවියේ විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් පරෙවියන් හට ස්පර්ශ සන්වේදී පරිගණක භාවිතයට පුහුණු කර ඇත. මෙහිදී ... Read more

අම්මාවරුන් පමණ ද මතු බුදු වන්නේ…

අප්පච්චී... මේ ලෝකෙ සංවේදී ම, අපේ හදවතේ ගැඹුරු ම තැනක තියන වචනයක් තමා අප්පච්චි කියන්නෙ. අම්මගෙ ආදරය ... Read more

උතුර දකුණ මාරු වෙයිද ?

පෘතුවියේ ඉතිහාසය තුල එහි ගුරුත්ව ක්ෂේත්‍රය කිහිප වරක් මාරු වී ඇති අතර මෙසේ හුවමාරු වීමට සෘජුව ... Read more
1 2 3