සිත්තරකුගේ ඇසින්

Share

පෙම් කල නිසා මම

බෝඩිමට  වඩා, වැව අයිනේ බංකුවට

සති අන්තේ එක උදයක

පින්සල්, පාට, කොල ද ගෙන ගියේ එතනට

 

පැන්සලත් ගෙන අතට

ඇරඹුවේ අඳින්න සිතුවම

නොතිබුනෙන් නිසි අරමුණක් මට

ඔහේ ඇන්දේ කතක රුවක් නිකමට

 

මොහොතකින් දුටුවේ කතක් මා අසලම

මා දැක හිනැහුනා ඇය අහිංසක විලසින

ගියමුත් කුදුවී ගතින්,

ඉදලක් ද කැටුව සෙමින් මග අතුගායි ඇය

 

මොහොතක් බලා සිටියෙමි

ඇගේ අහිංසක දිවි අරගලය

දුබල ගතකින් වුව ද

මහමග වියලි කොල සමග පොර බදන

 

වෙනස්වුනේ මගේ සිතුවම

සත්තකින් ඇය බවට

ඇය දෙසම බලා

නිම කලෙමි වර්ණ ගන්වා සිතුවම

 

ගතවුනේ ඇසිල්ලක්මය

කළුවලා ගිලගත් අහස ද

සුළං හැමුවා තදින්

ඇය එක් කල කොල ද  විසුරුවා පාර පුරාම

 

වැටුනු මහ වැස්ස

තෙමා දැමුවා මා ද සිතුවම ද

දිව ගියේ අසල මහ ගසක් යටට

ඇය මෙන්ම මා ද

 

කම්පා වුනත් දැක මගේ පෙඟුණු සිතුවම

සිතුනේම ඇය දැක

කෙසේ දෙම් දවර්ණ සිතුවමකට මෙන්

වර්ණ අවැසි මිනිසුන්ට !!


Image Link –  https://etsy.me/2BRJBa7

 
Tagged : /