දහිරියේ කතාව

Share

“අතේ, පයේ හයිය හත්තිය තියෙන කල් හොර බොරුවක්, වංචාවක් නොකර මම මගේ පවුලට, පැටවුන්ට කිසිම අඩුවක් නැතුව සලකනවා.  පොඩ්ඩක්වත් පහුබට වෙන්නෙ නෑ මම ගස්ගෙඩි කඩලා ජීවත් වෙන්නෙ කියන්න, මේ තමයි මගෙ උරුමය, මගෙ අභිමානය…”

බලන්න, ඒ සතුට, සිනහව කොච්චර ලස්සන ද කියලා…

 

මමත් තාත්තෙකි පිළිගත් තැනක වැඩ

පොළොවෙ ඉඳන් අඩි මහ ගාණකින් උඩ

අව්ව වැසි සුළං කනෙයියො මෙහැම මැඩ

රකින්නෙ මගෙ දරු පවුලගෙ වියත බඩ

 

වළල්ල පටලා බඳිමින් දෙපාවල

ආසිරි ලබනෙමි වඳිමින් නෙරළු මුල

දෑතෙ දෙපයෙ වීරිය ගෙන සියලු බල

ඔය ලෝකය සැරසීමට කළෙමි මිල

 

ගස්ගෙඩි කඩලා පහළට හෙළන කොට

දිරාපු අතු හනසු සොවින් බලති යට

රිදිලි බිඳිලි ඉකි ගැසුමන් ඇසුණු මට

කඳුළු නෙතේ පිරිලා සැඟවුණා තුට

 

වක් පොඩි පිහිය රඳවාගෙන පිටිපස්සේ

පැතුමන් දහසක් සඟවා හිත අස්සේ

හිත දිරි කරන් ගත සවියෙන් හැම තිස්සේ

දුටිමි පිනි බිඳක් මම අග තණ බිස්සේ

 

අතපය ඇතුළින් නොනිමෙන ඇදුම් කන

හීරුණු පපුවේ තැන තැන රිදුම් දෙන

නෙතඟ මතක් වී බිරිඳගෙ සිනහසෙන

ඒ තරමේ සැනසීමක් තියෙද වෙන

 

ගස් ලැබෙන්නෙ නැති එහෙමත් උන දාට

තනිව හඬන්නෙම් දුක පවසමි කාට

මගේ උන්ගෙ හෙට සරසන්නට පාට

මේ වෑයම සරුවෙයි සැක නැතිවාට

 

Image Courtesy : https://bit.ly/34Oph8Z

 
Tagged : / /