තැලුණු මලක්

Share

මලකි ය සුවඳ දුන් කලකට පෙර දී යසට

බඹරුන් බොහෝ මල වට විය තරගයට

මව්පිය තුමෝ මල් පෙති ටික රැක්කාට

ලොල් විය එක් බඹරෙකුගේ පෙමට

 

සිව් වස්  ප්‍රථම සිත ගත් පෙම්වත

කීවෙම සිත රැඳි ඔහුගෙ සඳවත

ලිහමින් මොහොතකට ඇඳි වත

පිදුවෙම් විසි වසක් රැකි පතිවත

 

වෙන්ව ගියත් පිහිටා කුලය මත

රකිනෙම් මෙතෙක් රැක ගත් මුනිවත

සිහිවෙයි නිතර පෙම් බැඳි ඔබේ වත

දකින විටදි පුතුගෙ පුංචි නෙත

 

අප්පච්චි කොහිදැයි පුතු අසන විට

ගැහෙනවා පපුකඳත් ඉකිබිඳිමින් තදට

කෙලෙසක කියම් රත්තරනේ පුතුට

පියෙකි ය තවත් මවකගෙ පොඩි දරුවෙකුට

 

පුතුගෙ බඩ කට කෙසේ පුරවම්ද

නුඹට දුන් ගත තව කුමට රකින්නද

දවස ගාණේ තැලෙන බිඳෙන හද

ලාටු ගා අලවන්න එනවද

 

Written by : Yasumi Anjana

Image Courtesy : https://bit.ly/3fhcv4N

 
Tagged : / / /