සඳ, අඳුරු ද නුඹ මෙතරම්

Share

සෞම්‍ය ය සිහිලැල් ය

කියති සමහරු

පෙම් කළෙමි කලෙක මා ද

ඒ සුමුදු සඳවතට

 

පුන් සඳ ද එලෙසින් ම

දොවා මා ළා රැසින්

රජත වූ ලොව තුළ

තනි වුණා මා සමඟ

 

දිනෙන් දින බිඳෙන් බිඳ

මියැදිලා මිලිනව

හැර ගියා ඉතිරි කර

කළු අමාවක අහස මට

 

කෙසේ සුන්දර වන්න ද සඳ එළිය

පතුරන විට

සොරකම් කළ හිරු කිරණ

පියකරු ද ඇය

වලා හෙළන කඳුළු බිඳු දිදුලවන

 

පුන් සඳට වසඟ වන

චණ්ඩ වූ උදම් රළ

අමාවක දා මංමුළා කරනට

ඇය අහිංසක ද

 

නොවැටහේ ඇය

සැබවින් ම සෞම්‍ය ද

නිශා යම තනි වූ සිතකට

සුදු කුසුම් පුබුදුවන විට…

 

 Written By Nipuni Wanniarachchi

Image Courtesy : https://cutt.ly/Fpvtig4

 

 
Tagged : / / /