මළගියඇත්තො…

Uthpala , 0 Comments

තෝකියෝව පුරා බෝ වීදිවල සැරීමි
හුරු පුරුදු අවන්හල තනිව මග බැලීමි
කබුකි රඟහල අසල දොරටු මුර කළෙමි
නොහඳුනන නෙත් අතර ඔබේ නෙත් සෙවීමි

කිසි දිනෙක හමුනොවන බව හොඳින් දනිමි
නෑ යලිත් හමුවේවි මහද සනසවමි
සොඳුරු අතීතය ඇඳුනු මතක පොත හරිමි
අපට පමණක් අයිති ලෝකයක ගිලෙමි

කලක් ආලෙන් වෙලී වෙන්ව යති පෙම්වතුන්
පසු කලෙක කල් ගෙවති මළගියඇත්තන් ලෙසින්
නොරිකො දෙවොන්දරා අප කතාවත් ඒ නමින්
නම් තබමි මළවුන් අතර හමුවන්න දිවුරමින්…

Image coutersy- https://pin.it/e6vnhomf3poyr3