උතුර දකුණ මාරු වෙයිද ?

Share

පෘතුවියේ ඉතිහාසය තුල එහි ගුරුත්ව ක්ෂේත්‍රය කිහිප වරක් මාරු වී ඇති අතර මෙසේ හුවමාරු වීමට සෘජුව හේතුවක් ප්‍රකාශ කිරීමට විද්‍යාඥයන්ද අසමත්ය. මෙම සිදු වීම සඳහා වසර දහස් ගණනක් යනු ඇතැයි පෙරදී විශ්වාස කලද නව පරීක්ෂණයන් අනුව මෙය අපේක්ෂා කලාට වඩා ඉක්මනින් සිදු වන බව පෙනී ගොස් ඇත.

ඒ අනුව මේ පිලිබඳ පර්යේෂණ සිදු කල විද්‍යාඥයන් ප්‍රකාශ කරනුයේ වසර 100 තරම් කෙටි කාලයක් තුල මෙම චුම්භක ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස් වීම සිදු විය හැකි බවයි. ඉතාලිය, ප්‍රංශය ඇතුලු රටවල විද්‍යාඥයන් සහ කොලොම්බියා, කැලිෆෝනියා, බර්ක්ලි සරසවියන්හි විද්‍යාඥයන්ගෙන් සමන්විත මෙම අධ්‍යන කණ්ඩායම සඳහන් කරනුයේ අවසන් වරට මෙසේ පෘතුවියේ චුම්භක ක්ෂේත්‍රයන් වෙනස් වීම සිදු වූ මෙයට වර්ෂ 786,000 ඉහතදී එය වර්ෂ 100 තරම් කෙටි කාලයක් තුල එනම් දල වශයෙන් මිනිසාගේ ජීවිත කාලයට සමාන කාලයක් තුල සිදු වී ඇති බවයි.

1413326743330_wps_17_The_north_pole_that_is_th

මෙම නිගමනයට එලඹීමේදී ඔවුන් භූ විද්‍යාතමක සාක්ෂි ඇතුලු  කරුණු රාශියක් සැලකිල්ලට ගෙන ඇති අතර මෙය පෘතුවි චුම්භක ක්ෂේත්‍රයේ තීව්‍රතාව සීග්‍රයෙන් ක්ෂීණ වන බවටද සාක්ෂියක් බව තව දුරටත් කරුණු සඳහන් කරමින් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරයි.

සූර්යාගේ අහිතකර විකිරණ වලින් පෘතුවිය ආරක්ෂා වනුයේ පෘතුවි චුම්භක ක්ෂේත්‍රය නිසාවෙනි. නමුත් මෙසේ ධ්‍රැව හුවමාරු වීමේදී චුම්භක ක්ෂේත්‍රයේ සිදු වන වෙනස් වීම් හමුවේ අහිතකර කොස්මික් කිරණ පෘතුවියට ලඟා වී පිලිකා වැනි රෝග තත්වයන්හි වැඩි වීමක් සිදු වීමේ අවධානමද මෙම විද්‍යාඥ කණ්ඩායම විසින් මතු කරයි. එසේම මෙම වෙනස් වීම සමග බල ශක්ති නිෂ්පාදනයටද ගැටළු ඇති විය හැකි බව ඔවුන් සඳහන් කරයි.

Reference – http://www.dailymail.co.uk