සුබ ගමන් බහුශ්‍රැතයාණනි !

Share

සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා දෙකෙහිම මනා නිපුණයෙකු වූත්, පුවත්පත, සිනමාව, මාධ්‍යය මූලික කර ගත් කලාව පිළිබඳ ප්‍රවීණයෙකු වූත්, රැකියාවෙන් උතුම් ගුරු පියවරයෙකු වූත්, පරිසරවේදියෙකු වූත් ශ්‍රී ලංකා ධරණි තලය සරසන්නට, බබළන්නට ඇප කැප වූ මහා විද්වතාණන්, කලා කීර්ති ආචාර්ය එඩ්වින් ආරියදාසයන්ගේ අභාවය වෙනුවෙන් එතුමන්ගේ ඒ මහා ගුණ නාමයට පුද කරනු ලබන උපහාරයකි මේ !

“ඇව්දින පුස්තකාලය” යන අන්වර්ථ නාමයම එතුමන්ගේ අසමසම විභවය මනාව විදහාලීමට සමත් වේ.

 

ගුරු පිය උතුමෙකි සිසු නෙත් ගුණ නුවණින් සැරසූ

මාධ්‍ය කතුවරයෙකි පුවතින් ඇති තතු පැවසූ

විචාරක තැනකි සිනමා රස මුසු තැන් විමසූ

පරිසර මිතුරෙකි පණ සේ මිහිමව සහ ගැවසූ

 

ලක් කලාවෙ කෙත හෙළ රස අස්වැද්දූ

සාහිත්‍යයෙ සුමිහිරි මං පෙත් කැන්දූ

ජන හදවත්වල නොමියෙන නම රැන්දූ

‘එඩ්වින්’ නාමය ගරු පිදුමෙන් බැන්දූ

 

ගණනින් තුන්සියයක් ඉක්මවු දිනු සම්මාන

ගුණයෙන් මනුසත් කරුණා පොහොසත් අසමාන

දැහැමින් ගත කළ දිවිපෙත දුරැරා මඳමාන

සැදැහෙන් පින්පෙත් පුදනෙමු සැනසුම අවසාන

 

අට අනූ වසක් ආයුෂ රස විඳලා

රසවින්දනයට හෙළ සිත් හුරු කරලා

උත්තම මිනිසෙකු ලෙස අබිසෙස් ලබලා

නිහඬ උනා ලක’ඹර කඳුළින් තෙමලා

 

ලංකාවට හැමදාමත් මේ අඩුව දැනේවී

මතු මතුවත් ගුණ ගායන සෑමදා ඇසේවී

හැම නෙතගෙම නොසිඳෙන කඳුළක් රැඳී තියේවී

තරුවක් වී අහස් ගැබේ ‘ආරි’ නම දිලේවී

 

සේයා රූ: https://bit.ly/2M11uvR

 
Tagged : / /