දෙවියො දීපු කිසිවක් නම් නෑ අපිට

Share

‘කෝ අම්මා’ කියල අහන හැම මොහොතකම, පුංචි හිනාවක් පාල, අප්පච්චි නම් කිව්වෙ, ‘අර ඉන්නෙ පැටවුනේ අපි දිහා බලාන, බොහොම ලස්සනට හිනහ වෙවී’ කියලයි.අප්පච්චි කියන විදියට, අපෙ අම්ම ඈත ආකාසෙ ලස්සන තරුවක් වෙලා අපි තුන්දෙනා දිහා බලාගෙන ඉන්නවලු. නංගි බබා උපදින කොට අම්ම නැති වෙලා කියල මට හිතුණත්, අම්මගෙ රූපයක් ගැන මට හරි හැටි මතකයක් නෑ. කොහොමහරි එදා ඉඳන් මාවයි, නංගිවයි බලා හදා ගත්තෙ අපෙ අප්පච්චි, ඒකයි මම හැම තිස්සෙම අපෙ අප්පච්චි ‘ සක්විති රජෙක්’ කියල බොහොම උජාරුවෙන් කියන්නෙ…….

ලොකු ලොකු ඇඳුම් නැහැ හොඳවට ජැන්ඩියට

අව් කාස්ටකේ මැඩලා කඩ  මණ්ඩියට

සෙරෙප්පු නැති පුංචි කකුලෙ  නොන්ඩියට

දුක කියන්න බෑ  පව් අප්පච්චියට

 

අම්ම නැති අඩුව දුරු කර හැකි ලෙසට

අපෙ බර කෙලෙස දැරුවේ තනිවම කරට

හිරු සඳු දෙකම ඔබමයි දිව රෑ  දෙකට

දෙවියො දීපු කිසිවක් නම් නෑ   අපිට

 

සුසුමක් වත් හෙළනු නැතිව මහ  රැයේ

කදුළු කැට වැටී මිණි මුතු  සිහිනයේ

මහා මන්දිරෙකි අලුයම තැනු   ළයේ

සක්විති රජ සැමදා ඔබමයි        පියේ

 

Image Courtesy : https://bit.ly/2m0XoHa

 
Tagged : /