පිය සමර

Ramalka 0 Comments

අලුත් හිමිදිරියක මා අවදි කර
පුදයි පැතුමන් පණ පොවා මගේ හදවතට
තෙරක් නැති මහා දිවි සයුරෙන් මෙපිට
මග කියන පහන් වැට නුඹ ය

 

අධිකාරියේ වැඩ ඇරිලා පැමිණි විට
මගේ ‘දඟ මල්ල’ යැයි අමතයි නිතින් මට
අතින් ගෙන කවයි බත් ආදර සිතින
නුඹේ සිනා බිඳ මට මහ මෙරක්ම ය

 

දිවි අරණ ගිනි වැදුණු අමාවක
නිසයුරු ඔබ යි මා දිවි ප්‍රභාවත් කරන
නැති බැරි කමක් නො දැනෙන්නට මා රකින
නැවුම් දියවර ඔබ යි මා දිවි සරු කරන

 

නිම් නැති කටු කොහොල් තැවරුණු දිවි කතර තුළ
දුක් කරදර මැදින් මා වැඩු දයා ගුණ
හොඳ දරුවෙක් වෙන්න ඔබ දුන් ඔවා මිණ
නිතර සිහි කරමි හැදුනෙමි එම ලෙසට

 

තිමිර වලා පෙළින් එපිට
නව ලොව අහිසෙස් ලැබුමට
මා රැජිණක් කළ පියාණනේ
වඳිමි ඔබේ පා යුග බැති සිතිනේ

image-01-%e0%b6%b4%e0%b7%92%e0%b6%ba-%e0%b7%83%e0%b6%b8%e0%b6%bb

 

 

 

 

 

 

 

 

Image courtesy :

http://alwaysbusymama.com/images/stories/baba-cocuk.jpg
http://tcartermusic.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/a/father_daughter_final__2_1.jpg