අප්පච්චී…

Share

කිරි කරනට හැකි වූවා නම්

ගත ඇති රුධිරය

නුඹ කිරි කරනු ඇත

මුළු සිරුර ම දියකර

 

අප්පච්චී…

නුඹෙ සෙනෙහස

බර වැඩි ය එතරමට ම

 

ඒ මහමෙරු බර කඳ

දැනුණු හෙයින් ද කොහිද

ලේ කිරි කරනට ඉඩ නුදුන්නෙ

සොබාදහම නුඹ හට

 

නුඹෙ සෙනෙහස යට

සුවිසල් යැයි

උදම් අනන අහසත්

හරි පුංචි ය මට

 

නුඹෙ සෙනෙහස මැද

මහ සයුර ගැඹුරු ය යන්න

ලොකු ම ලොකු

බොරුවක් මට

 

හුස්ම වැටෙන දා සිට

ඇල්ලුණු නුඹෙ අත

සිටිමි අල්ලාගෙන

සසර වසන තුරාවට ම

 

විසල් මන්දාකිණිත්

උණුහුමෙන් දිය කරන

නුඹෙ සෙනෙහස

යටට වෙලා ම

 

Written By: Isuru Supun

Image Courtesy: https://bit.ly/3N7VCud

 

 

 
Tagged : /