අපට දෙන අණ නො තකමු ද?

Share

අහස් කුසින් මිහි බට වට එකින් එක

රඟ දෙන බිඳිති ඉපිලෙයි සිය දහස් වර

අන් දෙසකට නෙත ඉවතට ගත නො හැකි ලෙස

මවනා දසුන් මනරම් වැසි දිය සොඳුරු

 

සැපතින් පිරි මනරම් ලක් දෙරණ මත

විසුල හලාහල විෂ වන් නො පනත්කම් වෙත

ඇලලී ශෝකයෙන් වළඳා දුක් පිරිපත

වරෙක ඇද හැලිනි වැසි නෙත් දිය ලෙසින

 

කෝමල ලෙසින් වට පින්බර වැසි දේවී

රුදුරු වෙසක් ගෙන පිටු පෑ මූ දේවී

සියක් ගම් බිම් අතර වටිනා ජීවිත බිලි වී

පලා ගියේ සලිත දිය වැල් අතර සැඟ වී

 

පවුලේ සැම සමඟින් හිත මිතුරු කැල

අහිමිව ගිය පටාචාරාවෝ අද බහුල වෙත

ඇඳි වත පමණක් සිය වත්කම කොට ගත් පිරිස

සෙවුම, නිකිනි සොයන්නක් මෙන් අපහසු නො වෙත

 

වරක් ආපසු හැරී බලනෙමු

නො රිදවා සිත යළිදු සිතනෙමු

කළ වැරදි නිවැරදි කරන්නට

අවැසි කාලය එළඹ ඇත අද

 

ජාති ආගම් භේද දුරලා

පටු පවුරු සැම බිඳ දමා

එක්සිත් ව මිහි මව රැකීමට

අපට දෙන අණ නො තකමු ද?

 

Image courtesy : http://agritech.tnau.ac.in/agriculture/agri_majorareas_disastermgt_flood_clip_image001.jpg

 
Tagged : / /