විද්‍යා පීඨයේ ජය ඝෝෂා මැද කැරම් තරඟ අවසන් වෙයි…

Chamathka , 0 Comments

Fresher’s වසන්තය 2018.05.01 දින උදා වූයේ බොහොමයක් බාධා පසුකරගෙන ය. ඇරඹුමේ දීම නැවතීමේ තිත සනිටුහන් කළ ද, දිගු විරාමයකට පසු ඇරඹි නවක සිසුන්ගේ අන්තර් පීඨ ක්‍රීඩා උළෙලේ කැරම් තරඟාවලිය ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ තෙදිනක් පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව නිමාවට පත්විය. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා පිඨය,  කලා පීඨය, කළමනාකරණ හා මුල්‍ය පීඨය ආදී වශයෙන් පිඨ සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධිත ආයතන තුන නියෝජනය කරමින් පිරිමි සහ කාන්තා යන අංශ දෙකෙන්ම තරඟය පැවැත්විණි.

තියුණු තරඟ වට රැසකින් අනතුරුව පිරිමි අංශයේ තෙවන ස්ථානය දිනාගනු ලැබුවේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනයයි. අර්ධ අවසාන වටයට සුදුසුකම් ලැබූ විද්‍යා පීඨය සහ කලා  පීඨය අතර පැවති කරට කර සටනේ අවසානයේ දෙවන ස්ථානය කලා පීඨයට අත්කර දෙමින් විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම ස්ථානය ලබාගන්නා ලදී.

කාන්තා අංශයේ පැවති තරඟ වට සියල්ල අවසානයේ  තෙවන ස්ථානය ලබාගැනීමට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනය සමත් විය. එහි දී අර්ධ අවසාන වටයට සුදුසුකම් ලැබුවේ විද්‍යා පීඨය සහ කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨයයි. ප්‍රතිවාදී පිලට තියුණු තරඟයක් ලබාදුන් විද්‍යා පීඨය, කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨයට දෙවන ස්ථානය හිමිකර දෙමින් ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරගැනීමට  සමත් විය.

සමස්ත ප්‍රතිඵලයට අනුව විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම ස්ථානයත්, කළමනාකරණ හා මුල්‍ය පීඨය සහ කලා පීඨය දෙවන ස්ථානයත්, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනය තෙවන ස්ථානයත් හිමි කරගෙන ඇත. ජයග්‍රහණය ලැබූ සියලු කණ්ඩායම්වලට FOSMedia වෙතින් උණුසුම් සුබ පැතුම්.

Image Courtesy: FOSMedia