ක්‍රිකට් කෙළිබිමට පෑයූ නවක තරු…

Share

ශ්‍රී ලාංකික හදවත්වලට වඩාත් සමීප වූත් ලෙන්ගතු වූත් ක්‍රීඩාවක් ඇත්නම් එය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව බව අවිවාදනීයව කිව හැක. මේ දිනවල කොළොම්පුර සරසවියෙහි කෝඩුකාරයින්ගේ හදවත් තුළ රැඳුණු නවකයන්ගේ ක්‍රීඩා උළෙලෙහිද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට හිමි වන්නේ සුවිශේෂී වූ ස්ථානයකි.  මැයි මස 05 වන දින කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා පිටිය පුරා රාව ප්‍රතිරාව දුන්නේ නවකයින්ගේ ක්‍රිකට් උණුසුමයි.

පීඨ රැසක සහභාගීත්වයෙන් පැවති නවක ක්‍රිකට් තරඟය කාන්තා සහ පිරිමි වශයෙන් කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පැවැත්විණි. කාන්තා අංශයෙහි තෙවන ස්ථානය තාක්ෂණ පීඨය හිමි කර ගත් අතර අවසන් මහා තරඟය සඳහා විද්‍යා පීඨ A කණ්ඩායම සහ කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨය සුදුසුකම් ලැබුවේය. තියුණු වූත් වඩාත් තරඟකාරී වූත් ඉනිම දෙකකට පසුව කාන්තා ක්‍රිකට් ශූරතාවය විද්‍යා පීඨය සතු කර ගැනීමට, විද්‍යා පීඨ A කණ්ඩායමෙහි ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය. ඒ අනුව අනුශූරතාවය කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨය සතු විය.

ක්‍රිකට් පිටිය කුතුහලයේ උපරිමයට රැගෙන ගියා වූද තියුණු තරඟකාරීත්වයකින් යුතු වූද පිරිමි අංශයෙහි තෙවන ස්ථානය හිමි වූයේ පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනයටය. කෙළිබිම උණුසුම් කළා වූ  හෝරා කිහිපයකට අනතුරුව අවසන් මහා තරඟයෙහි ශූරතාවය හිමි කර ගැනීමට කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨ A කණ්ඩායම සමත් විය. අනුශූරතාවය හිමි වූයේ විද්‍යා පීඨ කණ්ඩායමටය.

සමස්ත ක්‍රිකට් තරඟාවලියෙහි තෙවන ස්ථානය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනය සහ තාක්ෂණ පීඨය අතර සම සමව බෙදුණි. සම ශූරතාවයන් දිනා ගැනීමට විද්‍යා පීඨය සහ කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨය සමත් වුණි.

එකිනෙකුට නො දෙවෙනි තරඟකාරීත්වය ද, පීඨයන් ලෙස වෙන් වුවද එකම සරසවි බැම්මෙන් බැඳි සහෝදරත්වය ද හුවා දක්වමින් නවක ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අවසන් වූයේ හෙට දිනයේ සරසවි කෙළිබිම් අඹරෙහි පෑයීමට නියමිත නවක ක්‍රිකට් තරු රැසකගේ පෙර මං සළකුණු විදහා දක්වමිනි.

Image Courtesy : FOSMedia

 
Tagged : /