හොකී තරඟ අවසන් වෙයි…

Nithya , 0 Comments

2018 මැයි මස 2 සහ 3 වන දිනවලදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නවකයින්ගේ ක්‍රීඩා උළෙලහි හොකී තරඟ විශ්වවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්විණි.

මේ සඳහා විද්‍යා පීඨය, නීති පීඨය, කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨය, ශ්‍රාස්ත්‍ර පීඨය, වෛද්‍ය පීඨය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යනායතනය, හෙද පීඨය යන පීඨ නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ රැසක් සහභගී වූහ.

කාන්තා අංශයේ තෙවන ස්ථානය දිනා ගනු ලැබුවේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යනායතනයෙහි A කණ්ඩායමයි. අවසාන තරඟ වටය ඉතා තියුණු මුහුණුවරක් ගන්නා ලදී. එය ජයග්‍රහණය කරමින් තරඟාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගැනීමට විද්‍යා පීඨයේ A කණ්ඩායම සමත් වූ අතර එහි දෙවන ස්ථානය හිමි වූයේ කළමණාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨයටයි.

ඉතාමත් උණුසුම් ආකාරයෙන් පිරිමි අංශයේ තරඟ පැවැතුන අතර එහි තෙවන ස්ථානය විද්‍යා පීඨයේ A කණ්ඩායමත්, දෙවන ස්ථානය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යනායතනයේ A කණ්ඩායමත් ලබාගත් අතර ප්‍රථම ස්ථානය කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨයේ B කණ්ඩායම ලබා ගන්නා ලදී.

තරඟ අවසානයේදී ජයග්‍රහණයට පත් කණ්ඩායම් සඳහා කුසලාන පිරිනමන ලදී.

නවකයින්ගේ ක්‍රීඩා උළෙලේ තවත් දවසක් මෙලෙස ඉතා උද්වේගකාරී ලෙස අවසන් විය.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය නවක සිසු ක්‍රීඩාවලියේ තවත් තොරතුරු ඔබ වෙත ඉදිරියේදී ගෙන ඒමට FOS Media අපි සූදානම්…

Image Courtesy: FOSMedia