ජවයට නව අරුතක් , රග්බි …

Share

මැයි මස නව වන දින විශ්වවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගනයේ දී ඇරඹුණු රග්බි තරඟාවලිය ජවය යන වදනට නව අරුතක් එක් කරන ලදී.

රග්බි නම ඇසූ පමණින් එය ඇඟ කිළි පොලා යන ක්‍රීඩාවකි.නමුත් ක්‍රීඩාවට ඇලුම් කරන්නන්ට අනුව එය විශිෂ්ට ගණයේ ක්‍රීඩාවකි.සත් සාමාජික රග්බි ක්‍රීඩාව වසර 1880 දක්වා අතීතයකට දිව යන්නකී.මෙම ක්‍රීඩාව ජවය , කැපවීම ,හොඳ පුහුණුව සහ තියුණු දැක්ම මත පදනම් වූවකි.

මෙවර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය නවක ක්‍රීඩා උළෙල තුළ රග්බි ක්‍රීඩාව සඳහා පීඨ 5 ක් ඉදිරිපත් විය. ඒ විද්‍යා පීඨය, කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨය , නීතී පීඨය ,වෛද්‍ය පීඨය සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනය යි.

මෙවර තරඟාවලියේ සමස්ත ප්‍රතිඵල මෙසේය,

ප්‍රථම ස්ථානය – කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පිඨය

දෙවන ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනය

තෙවන ස්ථානය – විද්‍යා පිඨය

තරඟාවලිය  තුළ සහෝදරත්වය සහ හික්මීම වඩාත් හොඳින් කැපී පෙනුන අතර ඒ සමඟම ක්‍රීඩාබර සන්ධ්‍යාවක අවසානය ද සටහන් වුණි.

 ජයග්‍රහණය කළ ඔබ සැමට FOSMedia අපගේ සුභාශිංසන !

Image Courtesy : FOSMedia

 
Tagged : /