කුරුළු පැටවුන් සේ

Lakmini , 0 Comments

එකම කැදැල්ලක
කුරුළු පැටවුන් සේ
එක්ව පියඹන්න
මේ විසල් අහසේ

දුකේදී අත් නොහැර
සැපේදී එකට හිඳ
හැඟුමන් බෙදාගන්න
සිතු ලෙසේ නිදහසේ

ලඟ නැති හැමවිටෙක
හුදෙකලාවක් දැනෙන
තරමටම බැඳී ගිය
හදවතේ ඉඩ ලැබුණ

සෙනෙහස පිරී ගිය
උමතුවට පණ දුන්න
සොඳුරු ඒ මිතුදමට
ආදරෙයි හැමදාම

Image Courtesy – https://bit.ly/30wPjJD