සුබ ගමන් සැන්ඩෝ !

Share

රංගන ශිල්පී සැන්ඩෝ හැරිස්ගේ අභාවය වෙනුවෙන් පිදෙන පුංචි උපහාරයකි මේ !

 

නල්ලතම්බි සාජන් නැති වුණු අඩුව
පණ දී කරළියේ නිසි බුහුමන ඇතුව
ප්‍රහසනයෙන් සිරිලක් නෙත් සිත් නිවුව
සුළඟ ඔබයි වසත් මිහිර ගෙන හැමුව

එදා සතුට අද උණු කඳුළක් වෙනවා
හෙළා සුසුම් හදවත මුසපත් වෙනවා
සිනා පොකුරු වියැකී මුකුලිත වෙනවා
කලා අඹරෙ තරුවක් සැඟවී යනවා

වේදිකාවෙ සුමිහිරි හසරැල් කැන්දූ
වාසනාවෙ සුමිතුරු ගී මල් බැන්දූ
වේදනාවෙ මුල් සිඳ සොම්නස රැන්දූ
“හැරිස්” නමට ලියැවේවා ගී සින්දූ

විඩබර නෙත් සිනහ දියෙන් තෙමුවාට
සෝ ළතැවුල් ඉවතට කර මැකුවාට
යළිත් ඔබව දැක ගන්නට නැතුවාට
“සැන්ඩෝ” නම වැජඹෙනු ඇත හැමදාට

 

Image link : https://bit.ly/3ggrCzs

 
Tagged : / /